top of page

DIT FØRSTE BESØG

Første gang vi ses, er en lille smule anderledes end de efterfølgende gange. Jeg skal optage en journal. Det betyder bl.a. at jeg skal høre din sygehistorie. Både om grunden til din henvendelse, og om hvad du i øvrigt har af klager aktuelt, men også om hvad du har været igennem tidligere.

Dernæst vil jeg i de fleste tilfælde foretage en undersøgelse af din ryg, skuldre og nakke, - også selvom din henvendelse i første omgang ikke måtte handle om problemer i dette område.

Når jeg gør dette, skyldes det at jeg får informationer, der er med til at hjælpe mig til øget forståelse for baggrunden for din henvendelse - tilsvarende vil jeg kunne opdage problemstillinger, der kan have betydning for hvordan jeg vælger at sammensætte behandlingen af netop dig.

Så følger oftest en undersøgelse af dine fødder ud fra en zoneterapeutisk forståelse. Fødderne vil her ofte støtte op om såvel din sygehistorie, som op om undersøgelsen af ryg, skuldre og nakke. Jeg får her også informationer om ubalancerne i dit energi-system.

Endelig vil jeg ofte også bede dig om at se din tunge. Her stiller jeg en såkaldt tungediagnose - det betyder ikke en diagnose af tungen, men derimod at tungen kan benyttes til at stille en diagnose - ikke i vestlig forstand, - men i forhold til den kinesiske forståelse, som ligger som baggrund for udførelsen af akupunkturen.

Når samtalen og undersøgelsen er afsluttet, kan behandlingen gå i gang. Da der ikke er så lang tid tilbage, vil denne første gang ikke kunne blive så dyb. Til gengæld ved jeg nu, hvordan jeg griber behandlingen bedst an, næste gang vi ses.

Velkommen på klinikken.

bottom of page