top of page

DIN JOURNAL OG DIT SAMTYKKE

Som behandler er jeg forpligtet til at føre journal. Denne indeholder såkaldte personfølsomme oplysninger - hvilket egentlig betyder - informationer, som kun er tiltænkt mig og som er givet for at kunne sammensætte den bedst tænkelige behandling i forhold til dig. Den vil derfor naturligvis indeholde indformationer om dit helbred, men også nødvendige informationer i forhold til kontakt, dialog, forsikring og eventuelt indberetning til danmark.

Disse informationer må ikke opbevares uden dit samtykke. Du vil derfor ved dit 1. besøg få udleveret en såkaldt samtykkeerklæring, som du skal underskrive.

Den journal, som jeg udfylder, vil blive krypteret og i øvrigt opbevaret af en udbyder, der lever op til de krav, der stilles til en databehandler.

Du har altid følgende rettigheder i henhold til persondataloven:

Du kan se oplysningerne.

Du kan få ændret eventuelle fejl i informationerne.

Du kan få uddybet en mangelfuld oplysning.

Du kan få slettet oplysninger.

Du kan få videresendt journalen til en ny behandler, inden for 4 uger.

Sletning af dine data sker senest 5 år efter seneste kontakt, eller hvis du anmoder mig om det.

bottom of page